Kyläyhdistys

Mönnin kylässä toimii kaikille kyläläisille avoin kyläyhdistys.

Kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia kylän edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on myös pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia sekä kylän vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Kyläyhdistys osallistuu aktiivisesti kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, joka vaikuttaa edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseen. Kyläyhdistys tekee tarvittaessa aloitteita sekä antaa lausuntoja viranomaisille kylää koskevien asioiden puolesta. Kyläyhdistys osallistuu myös kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Tärkeä osa kyläyhdistyksen toimintaa on myös tiedottaa kyläläisiä tapahtuvista ja tapahtumassa olevista asioista ja tällä tavoin vahvistaa kylän yhteisöllisyyttä. Kyläyhdistys järjestää myös säännöllisesti talkoita tavoitteidensa toteuttamiseksi.