Mönnin kyläyhdistyksen historiaa

Mönnin kylätoimikunnan perustamiskokous pidettiin 8.4.1979 Mönnin koululla. Perustuskokouksen osanottajamäärä oli mahtavat 90 henkilöä. Kyläkokouksen antama velvoittava tehtävä oli kylän säilyttäminen omana kylänään. Koulutoiminta oli säilytettävä. Suunnitelmien mukaan koulu olisi lakannut v. 1981. Samoin kylän rakennustoiminta oli saatava elpymään, olihan kylän asuntokanta erittäin vanhaa ja 1960- ja 1970- luvuilla Mönniin oli rakennettu vain 8 uutta asuntoa (lisäksi 15 asuntoa oli poistunut).

Uusia asukkaita oli saatava kylään, myös kunnan suhtautuminen kylien suhteen oli saatava kääntymään positiivisempaan suuntaan. Kyläthän olivat siihen saakka olleet suunnittelun suhteen oman onnensa nojassa ja kehittämisen kohteina olivat olleet vain taajamat. Kontiolahden kunta koki noina kahtena vuosikymmenä lähes 2000 asukkaan väestökadon, joka vaikutti luonnollisesti myös kylien elinvoimaisuuteen, kylien asukasmääriin ja palveluihin. Siinä oli tuoreelle perustetulle kylätoimikunnalle tehtäväkenttää.

Merkittävä vuosi kylätoimikunnalle oli vuosi 2003, jolloin Mönnin Kylätoimikunta rekisteröitiin yhdistykseksi ja nimi muutettiin Mönnin Kyläyhdistys ry:ksi.